Trudności adaptacyjne dziecka - pomoc

 • PDFDrukujEmail

Pomoc psychologiczna i terapeutyczna dziecku z trudnościami adaptacyjnymi

 

            Trudności w przystosowaniu się dziecka związane są zagrożeniem poczucia bezpieczeństwa, któremu towarzyszą: lęk, brak oparcia w osobach bliskich, niepokój przed samotnościa, przytłaczajaca ilośc nowych obowiązków i bodźców, a zatem i brak możliwości sprostania trudnym sytuacjom. Trudności te mają różny stopień nasilenia oraz czas trwania.

Proces oddziaływania nauczyciela jest uzależniony od tego, z jakim dzieckiem ma on doczynienia, np. inaczej należy postępować z dzieckiem nadpobudliwym,a inaczej z nieśmiałym, lękliwym.

            Niezależnie od etiologii problemów adaptacyjnych dziecka, w pracy z dzieckiem należy pamiętać o tym aby:

 • Dawać emocjonalne wsparcie, poprzez tworzenie bezpiecznego klimatu podczas zabawy, nauki, poznawania i badania.
 • Zarysować linię postepowania, gdy dziecko jest niepewne co do sposobu swojego postępowania i potrzebuje zachęty.
 • Udzielać niezbędnych informacji o sytuacji, gdy dziecko natrafia na trudność niedopokonywania podczas zwykłych zadań.

Odpowiednia stymulacja dziecka przyczynia się do tworzenia pozytywnych relacji z dziećmi i dorosłymi.

Do tej stymulacji zalicza się:

 • afirmację czyli współodczuwanie, utożsamianie sie z uczuciami i emocjami, które aktualnie dziecko przeżywa. Dziecko powinno wiedzieć, że wspieramy go w jego problemach.
 • Bezwarunkową akceptację dziecka- kochać dziecko nie za to kim jest i co zrobiło, ale za to, że poprostu jest. To daje mu poczucie bezpieczeństwa sprzyjające rozwojowi.
 • Docenianie i podkreślanie mocnych stron dziecka
 • Przebywanie z dzieckiem i bycie dostepnym zawsze wtedy kiedy ono nas potrzebuje.Gdy dziecko nawiązuje dialog z dorosłym, należy dac mu poczucie, ze teraz on i jego problemy sa najważniejsze.
 • Gotowość dorosłego do rozliczeń- dorosły nie może liczyć na miłość, szacunek, pomoc i akceptację ze strony dziecka, jeśli ono tego wcześniej nie doświadczyło.

Codzienne oddziaływanie pedagogiczne powinno być wzmacniane odpowiednimi metodami terapii, które sa zalecane w przypadku dzieci z problemami adaptacji:

 • metoda ruchu rozwijajacego Weroniki Sherborne
 • metoda relaksacji dla dzieci np Jacobson, Shultz lub Dennison
 • bajki terapeutyczne
 • programy aktywności Knilla.
 • metodę integracji sensorycznej
 • komputerową wizualizację procesów mózgowych Biofeedback.

 

            Praca psuchopedagogiczna i terapeutyczna z dzieckiem majacym problemy adaptacyjne, powinna się opierać na słowach E. Małkiewicz: "[...]dziecko jest istotą o dużym potencjale rozwojowym, akceptowana w swojej indywidualności, godną szacunku. Natomiast nie wszystkie jego zachowania musza być akceptowane. Problem dziecka jest wspólnym problemem wszystkich zainteresowanych: rodziców, nauczycieli i samego dziecka."

 

Bibliografia

E.Kochanowska, Wspomaganie procesu adaptacji społeczno-emocjonalnej dzieci sześcio-siedmioletnich do środowiska szkolnego, ATH, Bielsko-Biała 2012r.

 

Opracowała:

mgr Katarzyna Bajkowska

Dziennik elektroniczny

SEKRETARIAT czynny:

– Pani Krystyna Miodońska

poniedziałek 7.15 - 15.15

wtorek 7.30 - 16.00

środa, czwartek, piatek 7.30 - 15.30

PEDAGOG SZKOLNY

– Pani Anna Hajman

zaprasza rodziców i dzieci:

środa, czwartek od 14. 00 – 17.00

NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY, TERAPEUTA

– Pani Patrycja Miech

DYREKTOR SZKOŁY

- Pani Marta Synal zaprasza:

poniedziałek 15.00 – 16.00

środa  8.00 – 9.00

piątek 8.00 - 9.00

POKÓJ RODZICIELSKI

poniedziałek 16.00 – 17.00
logo akademia smyk

Aktualności

Dane kontaktowe

Prywatna Szkoła Podstawowa "SMYK"
ul. Sikorskiego 4B
43-300 Bielsko - Biała
tel.: 33 821 99 33
HTTP: www.szkolasmyk.pl
E-mail: smyk@szkolasmyk.pl
sekretariat@szkolasmyk.pl

nr konta: PKO BP: 81 1020 1390 0000 6302 0153 3777

Zobacz naszą lokalizację- kliknij

WF z klasą

Korzystamy z funduszy unijnych

Indywidualizacja nauczania w I-III

bierzemy udział w konkursie:

Fundacja Kultury Kalejdoskop

HomeO Naszej SzkoleWychowanie dziecka - czytelniaTrudności adaptacyjne dziecka - pomoc